Keskya (NO/FR)

Keskya užaugo Paryžiaus priemiestyje, šokti pradėjo 1998 metais. Per 5 metus jis išmoko šokti savarankiškai, kartu su savo komanda “Noblas”, kuri buvo jo pirmoji šeima… Kartu su tokiais žmonėmis, kaip Kapela iš “Serial Stepperz”. Kai tik pradėjo lankyti šokių mokyklą (Tarptautinę šokių akademiją), po 3 mėnesių jis jau statė šou, spektaklius ir operas. Pravardę Keskya jis gavo po pirmosios savo šokių kovos “La Defence”, Paryžiuje… “Keisskya” reiškia “What the f**K!”. Po tos kovos jis sutiko daugybę kitų šokėjų. Keskya užaugo, o tie žmonės vis dar yra jo artimi draugai.
7 metus jis dirbo kaip profesionalus šokėjas, atlikėjas, choreografas daugeliui prancūzų hip-hop atlikėjų.
Savo šokių karjerą Prancūzijoje Keskya užbaigė paruošęs choreografiją didžiausiam Prancuzijos hip-hop koncertui “Urban piece”. Tada jis pasirinko vykti į Norvegiją, apsiimti vadovauti hip-hop mokytojų grupei. Keskya sako: “Aš esu pažįstamas su beveik visais garsiausiais šokių pasaulio atstovais ir jie beveik visi žino mane”. Didžiausi jo įkvėpėjai: Suga Pop ir Buddha Strech. Jie jam suteikė tiek žinių, kad dabar Keskya yra vienas didžiausių įkvėpėjų Norvegijoje. Jis moko daugybę mokinių Norvegijoje, Švedijoje, Danijoje, Suomijoje, Estijoje ir kt.
“Leftsound” dabar yra naujoji Keskya šeima: Stew iš Paryžiaus, Popper, kuris yra laimėjęs daugybę kovų Baltijos šalyse ir Skandinavijoje, Brian ir Appi iš Goteborg (Švedija), kurie laimėjo “Streetstar” (“Juste Debout”, Švedija), Lee iš Prancūzijos, kuris laimi daugybė house kovų, Kaidi ir Sandra iš Estijos, kurios laimėjo “BOE” ir daug kitų Baltijos šalių kovų, Sebastien iš Švedijos.

Keskya started dancing in 1998, grew up in the suburb of Paris. During 5 years he learned to dance by himself, with his first crew “Noblas” witch was his first family… With people like Kapela from “Serial Stepperz”. When he first started a dance school (International Academy of dance), he started doing shows, theaters and operas after 3 months. He got the name Keskya after his first batlle in “La Defence”, Paris… “Keisskya” means “what the f**k!” This was just to show how much he wasn’t impressed by anybody…
He met a lot of dancers after that battle… Keskya grew up and still have those people as his close friends…
7 years he worked as a profesional dancer, performer, choregrapher for many french hip-hop artists. He ended his dance carrer in France with doing choregraphy for the biggest hip-hop concert in France “Urban peace”. Than he chose to move to Norway to take in charge of a formation of hip-hop teachers… Keskya says: “I met almost every big names of the dance world and they almost all know me…” . Suga Pop and Buddha Stretch were one of the biggest inspiration for him. They gave him so much knowledge to be one of the biggest inspiration in Norway. Keskya has been teaching many students in Norway, Sweden, Denmark, Finland, Estonia and etc.
“Leftsound” is new Keskya’s family: Stew from Paris, Popper, who won many battles in Baltic and Scandinavia, Brian and Appi from Goteborg (Sweden), who won “Streetstar” (“Juste Debout”, Sweden), Lee from France, who won many battles in house, Kaidi and Sandra from Estonia, who won “BOE” and many Baltic battles, and Sebastien from Sweden.