Buddha Stretch (JAV)Buddha Stretch (USA)

Gimė ir augo Brukline, Niujorke, kartu su trimis seserimis ir jaunesniu broliu. Strech’ui didelę įtaką darė jo tėvas Emilio Austin, kuris šoko būdamas jaunas ir davė Strech’ui discipliną, įkvėpimą, paramą, motyvaciją, išliko šalia per visą jo karjerą. Strech stipriai paveikė šokių pasaulį nutiesdamas tiltą tarp Old School ir New School. Jo šokio stilius, žinomas kaip Fresstyle Hip-Hop, susideda iš visų Hip-Hop kultūros aspektų, muzikos ir šokio. Kai tik buvo pradėti kurti muzikiniai klipai, šie judesiai, o taip pat gyvai atliekami šou, padėjo šokiui išpopuliarėti.
Pirmoji Strech’o atranka buvo į Harlemo Šokio Teatrą, tačiau jis pasitraukė pamatęs šokėjus, apsirengusius triko ir pėdkelnėmis. Pirmas muzikinis klipas, kuriame jis filmavosi, buvo Eric B & Rakim – “Erik B for president” . Atrankoje į Diana Ross “Working Overtime” klipo filmavimą jis sutiko būsimus pirmosios savo šokių grupės “Mop Top” narius. Jie susitikinėjo naktimis nuošalioje Niujorko vietoje, “The Tunnel”, o vėliau sukūrė komandą. Dar vėliau jis subūrė “Elite Force” komandą, kuri filmavosi dokumentiniuose filmuose, video klipuose, televizijos laidose ir dalyvavo nesuskaičiuojamuose projektuose visame pasaulyje.
Pirmoji jo statyta choreografija klipui buvo Joeski Love (Pee Wee Dance), paskui sekė Rosie Perez, Will Smith “Men in black” ir “Miami” klipai, Michael Jackson “Remember The Time” klipas (jo įsimintiniausia patirtis). Buddha Strech buvo nominuotas MTV Awards už “Geriausią choreografiją” Will Smith’o klipams “Men in black”, “Gettin’ Jiggy Wit It” ir “Miami”. Taip pat Buddha kūrė choreografiją “Virgin recording” dainininkei Thalia (per “Good Morning America”), “Tony Award” nugalėtojai Aidai, Heather Headley, Angie Martinez ir reperiui Rah Diggah. 1989 metais jis tapo pirmuoju Hip- Hop šokėju, pradėjusiu mokyti Hip-Hop’o pagrindinėje šokių mokykloje – Niujorko Brodvėjaus šokių centre.
Jis MC ir pats rašo tekstus, yra įrašęs underground’inį Ten Thieves hitą “It Don’t Matter”, kuria muziką ir šiandien.
Įvairiapusiškumas atsiskleidžia jam kaip šokėjui ir choreografui dalyvaujant šokio teatro komandoje “Full Circle” ir būnant meno vadovu šokio teatre “MiddleGround”. Dėl kryptį nurodančio stiliaus Buddha Strech paklausus kaip choreografas, šokėjas, mokytojas ir atlikėjas. Jo aistra šokiui atsiskleidžia kiekvieną kartą, kai matai jo darbus. Strech tiki, kad “muzika yra universali kalba, o šokėjas – jos interpretuotojas”.
Norite tikėkite, norite – ne, bet šokėjas ir choreografas, kuris beveik dešimtmetį kūrė šokius Maria Carey, iš tikro norėjo tapti astronautu. Mariah iškilo į šlovę per video ar gyvus pasirodymus padedama “Emilio Austin, Jr., p.k.a. “Buddha Strech” judesių. Jo šokių grupė “Elite force” davė pranašumą Mariah’s gerai žinomiems video ir šou.
Nors svajonė buvo tapti astronauti, ji pasimiršo kai Buddha Strech pirmą kartą pamatė televizijos šou “Soul Train”. Kiti darę jam įtaką buvo pusbrolis Charles, Michael Jackson (ankstyvaisiais metais), “The Lockers”, ir “The Electric Boogaloos”.

Born and raised in Brooklyn, New York, with three sisters and one younger brother, Stretch was influenced by his dad Emilio Austin, Sr. His Dad danced as a youth and provided Stretch with discipline, inspiration, support and motivation and remained by his side to guide him throughout his career. This foundation carries Stretch, a father himself, throughout his personal and professional career today. Stretch heavily impacted the dance world by bridging the gap between what was termed, Old Skool and New Skool. His dance style, known as Freestyle Hip-Hop draws from all aspects of Hip-Hop culture, music and dance. These moves during the early days of music videos helped to launch the popularity of dance in this medium, as well as live shows. Stretch’s first audition was for The Dance Theater of Harlem however, he left after seeing dancers in leotards and tights. His first video was with Eric B & Rakim, Eric B for President. He met the members of his first dance crew “Mop Top” at a music video audition they booked for Diana Ross, “Working Overtime”. They began to hang out at New York’s night spot, “The Tunnel”, and later formed their crew. He later formed a crew called “Elite Force” who appeared in documentaries, music videos, live shows and in countless projects overseas. His first choreography job was for Joeski Love (Pee Wee Dance) and went on to work with the likes of Rosie Perez, Will Smith in the “Men In Black” and “Miami” videos; Michael Jackson’s “Remember The Time” video (his most memorable experience) and more. He was nominated for two MTV Awards for “Best Choreography” for the Will Smith videos “Men In Black”, “Gettin’ Jiggy Wit It”, and “Miami”. Recent credits include choreography for “Virgin recording” artist Thalia (on “Good Morning America”), Aida, Tony Award Winner, Heather Headley, Hot ’97 Air Personality, Angie Martinez and rapper Rah Diggah. In 1989, Stretch was the first Hip-Hop dancer to teach Hip-Hop in a mainstream dance studio – New York’s Broadway Dance Center. Stretch is no stranger to music. An MC and writer himself, he recorded an underground hit called “It Don’t Matter” by Ten Thieves and continues to make music today. His versatility is also displayed by his participation as a dancer and contributing choreographer for the Dance Theater crew “Full Circle”, and Co-Artistic Director of the Dance Theatre Company “MiddleGround”. His trend setting style keeps him in demand as a choreographer, dancer, teacher and performer. His passion for dance is exhibited every time you experience his work. Stretch believes “music is the universal language, dance is its interpreter.”
Believe it or not the Choreographer/Dancer who spent close to a decade creating the moves behind the world famous Mariah Carey, originally wanted to be an astronaut. Whether on video or live performances, Mariah soared to fame assisted by the moves of “Emilio Austin, Jr., p.k.a., “Buddha Stretch.” His dance crew, “Elite Force” provided the edge behind Mariah’s well known videos and live shows. Though being an astronaut was his dream, it ended when he first saw the television show “Soul Train”. His other influences included his cousin Charles, Michael Jackson (the early years), “The Lockers” and “The Electric Boogaloos”.