Bboy Menno (NL)

Menno Van Gorp aka MENNO DE MEEUW (Menoo the seagull) atstovauja jaunajai olandų breikerių kartai. Jis šokėjas su širdimi, sprogstančia energija ir pažada stebinti. MENNO pradėjo šokti breiką maždaug 2001 metais. Pirmą kartą breiką jis pamatė Run DMC video klipe “It’s like that”. Tada pirmuosius judesius išmoko iš pusbrolių ir šoka iki šiol. Bboy MENNO yra sklandžių “blow-ups” meistras. “Blow-ups” tai apgaulingi judesiai, kurie minią prieverčia siautėti. Jo žymiausi judesiai – tai “baby freeze” perėjimai, “slides” ir “rolls”. MENNO vedė seminarus Sidnėjuje, Atlantoje, Kinijoje, Korėjojė, Tavane, Rusijoje, Vokietijoje, Prancūzijoje, Graikijoje, Izraelyje, Lenkijoje, Anglijoje, Brazilijoje, Omane, Baltarusijoje ir Ukrainoje. Jis taip pat padeda organikzuoti breiko renginį “Autumn Madness/Flow One Tree”. Tai renginys, kurio metu vyksta tarptautinės parodomosios breiko kovos, turnyrai, pasirodymai ir t.t. Bboy MENNO renginių organizavimą mato kaip vieną iš pasirinkimų ateityje. MENNO patinka hip-hop’o kultūra, tai jo gyvenimas, tačiau jis apgailestauja, kad šios kultūros elementai dabar yra atskirti vienas nuo kito. MENNO sako: “Kai žiūriu senus įrašus, matau Bboy jam’us su MC, DJ, šokėjais ir rašytojais. Dabar to dažnai jau nematome, tai yra gėda.” MENNO taip pat bandė piešti graffiti, tačiau nerimtai, nes savo talentą mato slypintį breiko šokyje.
Olandijoje hip-hop’as nuolat auga, bet MENNO sielojasi, kad daugybė žmonių, paveiktų medios, mato hip-hop’ą kaip kažką neigiamo, kai, MENNO nuomone, hip-hop’as yra toks teigiamas dalykas, daugybei vaikų nurodantis kryptį jų gyvenime. Jo šeima visuomet suprato, koks jam svarbus hip-hop’as, jie matė, su kokiu atsidavimu MENNO kasdien treniravosi, ir visada jį palaikė.
Būti geru breikeriu MENNO reiškia būti universaliu breikeriu su stiliumi, charakteriu ir originalumu. MENNO: “Jei nori laimėti kovą, turi visą save atiduoti. Turi šokti į muziką, būti originalus, mokėti improvizuoti ir turėti teisingą požiūrį. Kai tik užlipu ant scenos, jaučiu, kad ji mano. Aš labai ramus žmogus kasdieniame gyvenime, tačiau kai šoku, manyje atgyja žvėris. Aš gerbiu savo oponentus, bet “battle’as” yra karas!”
Bboy MENNO yra laimėjęs daugybę turnyrų, štai keli paskutiniųjų metų UK Bboy Championship solo 1on1 ( world champion ) 2007, Spinn off 2009, Chariy Battle 2010, Southernmadness 2010, 2on2 Rotterdam 2011, Jungle Fever 3vs3 Amsterdam 2011, Evolution World Finals Newyork 2011, Evolution Europe Crew Germany 2011, Super 1on1 Bboy Battle, Shanghaii 2011, Monsterbattle 1on1 2010 Seoul Korea…

Menno Van Gorp aka MENNO DE MEEUW (Menno the seagull) represents the new generation of Dutch B-Boys. He is a dancer with heart and explosive energy and promises to surprise. MENNO started breaking around 2001. The first time he saw breaking was in the Run DMC video clip “It’s Like That.” He learned his first moves from his cousins and has been dancing ever since. Blow-ups are the mind-boggling moves that whip the audience into a frenzy. His signature moves are baby-freeze transitions, slides and rolls. He made workshops in Sydney, Atlanta, China, Korea, Taiwan, Russia, Germany, France, Greece, Israel, Poland, England, Brazil, Oman, Belarus, Ukraine.
Menno also helps putting a B-Boy event together. It’s called Autumn Madness/Flow One Tree. It’s an event with international exhibition battles, competitions, performances and more. He really enjoys that work and organizing events is definitely an option for the future.MENNO loves Hip Hop culture, it’s his life, but he regrets that the elements are mostly separated these days. “When I watch old footage, I see B-Boy jams with MCs, DJs, dancers and writers. You don’t see that very often anymore and that is a shame.” MENNO tried graffiti as well, but not very seriously, since he feels his talent lies in breaking.
The Hip Hop scene in Holland is constantly growing, but MENNO laments that, affected by the media, many people still see Hip Hop as something negative, when in his opinion Hip Hop is such a positive thing giving many kids a direction in their lives. His family always understood how important Hip Hop was for him. They saw the dedication with which he practiced and always supported him.
For MENNO being a good B-Boy means being an all-round breaker with style, character and originality. “If you want to win a battle you have to give your all. You have to dance on beat, be original, be able to freestyle, and have the right attitude. As soon as I walk on stage I feel the stage is mine. I’m a very laid back person in everyday life but whenever I dance, the beast comes out. I have a lot of respect for my opponents but in a battle it’s war!”
Motto: “Love the life you live, so you can live the life you love.”
Bboy MENNO has a long list of titles, here are some of them: UK Bboy Championship solo 1on1 ( world champion ) 2007, Spinn off 2009, Chariy Battle 2010, Southernmadness 2010, 2on2 Rotterdam 2011, Jungle Fever 3vs3 Amsterdam 2011, Evolution World Finals Newyork 2011, Evolution Europe Crew Germany 2011, Super 1on1 Bboy Battle, Shanghaii 2011, Monsterbattle 1on1 2010 Seoul Korea…