Bboy Airdit (VOK)Bboy Airdit (GER)

AIRDIT anksčiau buvo žinomas daugiausia kaip “power mover”, tačiau pastaruoju metu jis taip pat įgavo puikius šokio šgūdžius ir unikalų stilių. Ardit mėgsta eksperimentuoti ir kurti naujus judesius.
Pirmą kartą breiką AIRDIT pamatė 1999 metų lapkritį pas draugą namuose. Jie tada žiūrėjo vokiečių grupės “Break Attack” vaizdajuostę. Ardit tiek susijaudino, kad net apalpo – tiesiogine to žodžio prasme. Ligoninėje jis praleido visą naktį, bet daktarai negalėjo rasti to priežasties – gal tai breiko karštinė?
Tais pačiais metais jis pradėjo šokti su Mario ir jie įkūrė “TNT Crew”. Mario išliko didžiausiu Ardit’o įkvėpėju, iki šiol jie geriausi draugai. Jie treniravosi kartu su vaikainais iš “Break Attack”, “Timur”, “Ramazan”, “Fatih”, “Ali” ir “Cihan” ir Ardit liko sužavėtas jų gebėjimais. “Juačiausi tarsi animuotame 3-D filme! Buvau priblokštas!”
ARDIT visada žinojo, kad nori dirbti su savo kūnu ir išnaudoti jo fizines galimybes. Kadaise jis buvo sėkmingas kikboksininkas, bet susidūrė su problema, kad nebeturėjo savęs vertų priešininkų savo svorio kategorijoje. Jam reikėjo naujos vietos panaudoti atskleisti savo fizines ambicijas, aistrą akrobatikai, kūrybiškumą ir meilę muzikai – taigi kai jis pirmą kartą pamatė breiką, žinojo, kad tai yra būtent tai, ko jis ieškojo.

Pradžioje AIRDIT reikėjo prisitaikyti prie to, kad su oponentu negali būti fizinio kontakto kovos metu: dabar jis turėjo pulti be prisilietimo, bet jis labai greitai išmoko, ką reikia daryti, kad puikiai pasirodytum kovoje. Jis sako, kad atmosfera breiko kovų metu yra labai panaši kikbokso. “Tai labai įdomu, nes neturi nei menkiausios idėjos, kas bus toliau. Niekada nežinai, ar tiks muzika, ką parodys tavo priešininkai, kaip teisėjai reaguos į tavo įgūdžius. Jauti neįtikėtiną energiją, tekančią venomis kiekviename raumenyje. Tarsi degtum! Prieš svarbias kovas adrenalino lygis pakyla taip aukštai, kad jaučiuosi besvoris ir tarsi plūduriuoju.”
AIRDIT supranta, koks gali būti svarbus teisingas požiūris prieš kovą. “Kuo ramesnis ir intravertiškesnis būnu prieš kovą, tuo geriau pasirodau jos metu! Drastiškas pokytis nuo visiškai užsidariusio prieš kovą iki sprogimo į visišką ekstraversiją kovos metu leidžia man rasti reikalingą koncentraciją ir išraiškingumą, kad įtkinčiau savo dvasia ir įgūdžiais.”
AIRDIT yra įkvėptas kelių draugų ir šokėjų: LIL AMOK, LIL G, ALBI, RUBBERLEGZ, UK, SONNY TEE, STORM, PETAIR… Įkvėptas ne tik jų šokio, bet daugiau to, kaip giliai jie galvoja apie tai, ką daro, ir jų gyvenimo stiliaus…
Svarbiausi pasiekimai: 2011 – 1. Place The Urban Movement New York; 1. Place SDK Europe; 2010 – 1. Place Battle Of The Year Germany (1vs1), 1. Place Outbreak Germany; 2009 – 1. Place Funkin‘ Styles. 2008 – 1. Place Battle Of The Year Germany (Team).

AIRDIT has mainly been known as a power mover, but lately has also acquired great dancing skills and a unique style. Ardit has a dynamic flow and enjoys experimenting and creating innovative moves that seem to be ahead of the times.
The first time AIRDIT saw breaking, was at a friend’s house in November 1999. They watched a video tape of the German crew Break Attack. Ardit was so hyper, he passed out—literally. They took him to the hospital, where he had to spend the night. But the doctors couldn’t find anything—B-Boy fever?
He started dancing with Mario that same year and they founded the TNT Crew. Mario remains Ardit’s biggest inspiration. They are still best friends. They practiced with the guys of Break Attack, Timur, Ramazan, Fatih, Ali and Cihan and AIRDIT was deeply impressed buy the abilities of the guys. “I felt like I was in an animated 3-D movie! I was blown away!”
Ardit always knew he wanted to work with his body and use his physical capability. He was a very successful kick-boxer at the time, but was confronted with the problem that there were no more challenges for him in his weight category or the one above. He needed a new outlet for his physical ambitions, his passion for acrobatics, his creativity and the love of music—so when he first saw breaking, he knew it was exactly what he was looking for.

In the beginning; it was a big adjustment for AIRDIT not to be fighting anymore—not to get physical with an opponent in a battle: Now he had to attack without touch, but he learned very fast, what he had to do to score well in battles. The atmosphere in a B-Boy battle, he says, is pretty much the same as in a kick-box fight. “It’s totally exciting because you have no idea what’s coming. You never know if the beats are going to work out for what you were thinking of presenting. You don’t know what your opponent is going to bring or how the judges are going to react to your skills. You feel an incredible energy running through your veins and in every muscle. You feel like you’re on fire! Before important battles, the adrenalin level gets so high, that I feel agravic. I’m literally weightless and feel like I’m floating.”
A while ago AIRDIT realized how important the right state of mind before a battle can be. “The calmer and more introverted I am before a battle, the better I score! The drastic alteration between being totally introverted before a battle and then explode into total extroversion during a battle enables me to find the necessary concentration and expressiveness to convince with my spirit and my skills.”
Airdit is and has been inspired by sveral friends and dancers like: LIL AMOK, LIL G, ALBI, RUBBERLEGZ, UK, SONNY TEE, STORM, PETAIR…not just about their dancestyle…more how deep they think about the things the do and their lifestyle…
HIGHLIGHS: 2011 – 1. Place The Urban Movement New York; 1. Place SDK Europe; 2010 – 1. Place Battle Of The Year Germany (1vs1), 1. Place Outbreak Germany; 2009 – 1. Place Funkin‘ Styles. 2008 – 1. Place Battle Of The Year Germany (Team).